Pamark AB

Skapar tillväxt och resultat för ditt bolag.

Få ut det bästa ur din verksamhet, bli mer vinstgivande och erbjud  topp kvalité i dina tjänster till era kunder. Samarbeta med engagerade personer som tar ansvar utöver det vanliga.
Tillsammans kan vi utveckla, lyfta och nå högt uppsatta mål för dig och ert bolag !

Pamark AB

Kungshoms strand 111
112 33 Stockholm
070 927 87 91


Erbjudna tjänster

Pamark AB har lång erfarenhet av försäljning, varumärkesbyggande, ledarskap och processhantering. 

Kontakta oss och låt oss berätta mer 

Interimslösningar

Ibland sker det oförutsedda händelser inom en organisation som kräver en tillfällig förstärkning. Det kan till exempel vara ett behov under en rekrytering tills rätt kandidat dyker upp eller en tillfällig förstärkning av en funktion. 

Vi erbjuder interimstjänster inom flera ledande positioner.  

Affärscoach 

Att se långsiktigt i affärsrelationer och välja rätt väg på kort och lång sikt kan vara en utmaning för alla. 

Vi hjälper er med att ta fram och implementera rätt åtgärder för att maximera lönsam tillväxt samtidigt som vi tillsammans bygger ett starkt varumärke.

Processgenomlysning

En genomlysning av era administrativa processer kommer att öka både effektivitet och datasäkerhet.

Genom att säkerställa att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle blir både det administrativa arbetet och uppföljningen mer effektiv för alla parter.

Vi hjälper dig finna vägen på en ny marknadsplats 

Har du ett varumärke eller en produkt men saknar den lokala kännedomen och kompetensen för att lyckas i Norden, vi hjälper dig !

Vi har mångårig erfarenhet och kompetens av den nordiska handelsplatsen, tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för lönsam tillväxt. 

Funderar du på att sälja ditt företag

Vi har erfarenheten och kunnandet för att hjälpa dig finna den nya rätta ägaren till ditt bolag.

Genom kunskap och ett brett nätverk inom förvärv och finans kan vi guida dig till korrekta förutsättningar för just din affär.

Låt oss hjälpa dig skapa ditt livs affär.